Reklamacja :: eBoutique

Reklamacja

Sprzedawcy odpowiadają wobec Kupującego będącego Konsumentem za wadliwość towaru w zakresie określonym przez przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności przepisy o rękojmi (art. 556 – 576 (4) Kodeksu cywilnego).

Wychodząc na przeciw klientowi i ułatwiając proces reklamacyjny, Konsument może złożyć Sprzedawcy poprzez stronę z formularzem RMA (formularz dostępny poniżej), która nie wymaga wysyłania informacji w formie tradycyjnej, klient otrzymuje potwierdzenie mailowe oraz daje ona możliwość śledzenia na bieżąco etapu na jakim jest procedura reklamacji.Sprzedawca ustosunkuje się do żądań reklamacyjnych Konsumenta niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

Reklamowany produkt odesłać należy na adres korespondencyjny Sprzedawcy najlepiej po wypełnieniu powyższego formularza podając tam niezbędne informacje dotyczące wady oraz dane niezbędne do zrealizowania reklamacji.

Konsument może składać reklamacje z tytułu rękojmi przez okres 2 lat od dnia otrzymania towaru.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do reklamowanego produktu paragonu bądź faktury VAT, gdyż może się to przyczynić do szybszego rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku umowy sprzedaży zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą, odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Niektóre z otrzymanych przez Kupujących towarów objęte są gwarancją producenta bądź dystrybutora. Zakres gwarancji udzielonej przez producenta bądź dystrybutora określa dołączony do towaru dokument gwarancyjny.

Gwarancja, o której mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego będącego Konsumentem przysługujących mu wobec Sprzedawców na podstawie rękojmi.

Sprzedawca zaleca Konsumentowi, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, skorzystanie przy składaniu reklamacji z formularza reklamacji (dostępny powyżej).

Skorzystanie z formularza reklamacji w żadnym wypadku nie jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, jednak może przyczynić się do przyspieszenia procedury reklamacyjnej.

Wysyłka GRATIS

przy wpłacie na konto

Dostawa do 48 h

od momentu nadania paczki

Zwrot wymiana 14 dni

gwarancja satysfakcji